ไทเมะชิ

ไทเมะชิ

ไทเมะชิ (ข้าวหุงกับปลาไท) ส่วนประกอบ ข้าว 300 กรัม (ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ข้าวญี่ปุ่น) ปลาไท (คล้ายปลากะพงแดง) ที่หั่นเป็นชิ้น 150 กรัม (มีหนังติด) *ถ้าไม่มีปลาไทจะใช้ปลาทูน่ากระป๋องที่ทำให้สะเด็ดน้ำแล้วแทนก็ได้ ต้นหอม 2 ต้น (ต้นผอม ๆRead More…