SUKIYAKIsong สุกี้ยากี้เป็นราชาของอาหารเนื้อ

SUKIYAKIsong สุกี้ยากี้เป็นราชาของอาหารเนื้อ

อาหารหม้อไฟที่กินเนื้อสไลด์บางด้วยรสชาติโชยุหวาน สุกี้ยากี้เป็นอาหารหม้อไฟที่มีเครื่องเป็นเนื้อสไลด์บาง ต้นหอมยาว เก็กฮวย เห็ดหอม เต้าหู้ จิ้มกับเหล้าหวานมิริน น้ำตาล โชยุ การใช้เนื้อที่สไลด์หนากว่าชาบุชาบุเป็นเรื่องปกติ แบบตะวันอRead More…