ยะกิโทะริ

ยะกิโทะริ

ยะกิโทะริ (ไก่ย่างญี่ปุ่น) ส่วนประกอบ สำหรับเนะงิมะ (เนื้อสะโพกไก่และต้นหอมญี่ปุ่น) เนื้อสะโพกไก่ติดหนัง 250 กรัม ต้นหอมญี่ปุ่น (นะงะเนะงิ) ลำต้นหนาอย่างน้อย 1 เซนติเมตร 1 ต้น (สามารถใช้หอมใหญ่แทนได้) เกลือ เล็กน้อย น้ำมัน เล็กน้อRead More…