มิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น

มิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น

มิโซะชิรุ หรือ ซุปเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น ขอแนะนำวิธีทำ “มิโซะชิรุ” หรือซุปเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอาหารที่ตามครัวเรือนในญี่ปุ่นทำรับประทานกันเป็นประจำทุกวัน ในมิโซะชิรุนั้นเราสามารถใส่ส่วนประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด สำหรับครั้งนี้ใส่หRead More…