SUKIYAKIsong สุกี้ยากี้เป็นราชาของอาหารเนื้อ

อาหารหม้อไฟที่กินเนื้อสไลด์บางด้วยรสชาติโชยุหวาน
สุกี้ยากี้เป็นอาหารหม้อไฟที่มีเครื่องเป็นเนื้อสไลด์บาง ต้นหอมยาว เก็กฮวย เห็ดหอม เต้าหู้ จิ้มกับเหล้าหวานมิริน น้ำตาล โชยุ การใช้เนื้อที่สไลด์หนากว่าชาบุชาบุเป็นเรื่องปกติ

แบบตะวันออก(คันโตะ)ที่ต้มด้วยซุบน้อยๆ แบบตะวันตก(คันไซ)ที่ย่างเนื้อก่อนวิธีการทำสุกี้ยากี้ก็แตกต่างกันระหว่างตะวันออกกับตะวันตก สุกี้ยากี้ทางตะวันออกมีพื้นฐานมาจากหม้อไฟเนื้อที่เป็นที่นิยมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาวัฒนธรรม ในสมัยเมจิ เตรียมผสมโชยุ น้ำตาล เหล้า มิริน แล้วนำเนื้อกับผักมาต้ม https://sbobetgoals.com ในแถบตะวันตกไม่ได้ใช้ซุบผสม แต่จะย่างเนื้อก่อนแล้วปรุงด้วยน้ำตาลกับโชยุ แล้วใส่ผักเข้าไป เมื่อต้มได้ที่แล้วก็ใส่น้ำกับเหล้า ในสมัยปัจจุบันทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกก็จิ้มกับไข่ดิบเป็นวิธีกินที่เหมือนกัน วิธีนี้เป็นวิธีการกินที่พัฒนาแต่เดิมมาจากฝั่งตะวันตก

 

สุกี้ยากี้ ร้าน “SUKIYAKI” ซากาโมโตะคิว กลายมาเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากขึ้น Hit chart อันดับ 1 สุกี้ยากี้สามารถกินที่ร้านที่สามารถกินอาหารเนื้อได้ รวมถึงเนื้อย่างแผ่นเหล็ก ร้านอาหารหม้อไฟที่สามารถกินได้ทั้งสุกี้ยากี้และชาบุชาบุ นอกจากนี้ชาวญี่ปุ่นก็กินสุกี้ยากี้แม้แต่ในครอบครัว